އައްނި އަކީ ރާބޯ މީހެއް ނޫން

ހަރުގަނޑު ރާޖާ އުމަރު ނަސީރު

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2012 19:58 | 4 ކޮމެންޓް

4 ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

 1. ޔާހަމްބަރާސް Reply

  October 28, 2012 at 10:57 pm

  ރާބޮނީ ކޮންބައެއް، ޔާމީނުތަ، ބުރުމާ ތަ ، ބާގީވހދ ތަ! ސައްޕޭތަ؟ ޖާބިރުތަ !
  ނުބޮނީ ކޮންބައެއް.؟ ރާބޯ މީހުން ހޯދަންޖެހޭނެ؟
  ދުނިޔޭގާ ހުރި އެންމެބޮޑު ރާބޯ ފެނުއަޑީގާތައްޔާރުކުރި ނައިޓް ކުލަބު ހުޅުވާދިނީ ކޮން
  ސަރުކާރަކުންތޯ؟؟؟؟ ކޮބާ ޖަހާލަތު ޕާާޓީ ؟؟؟ ކޮބާ ފަހަރި އިމްރާނާ! ކޮބާ ބޮނަކުއާ
  ސަހީމް؟؟؟ ލަދެއްނުގަނޭަތަ ؟؟؟؟.

 2. ކަބުލޮ Reply

  December 1, 2012 at 8:57 pm

  ކޮބާ ދައްޖާލު މީހުންފަހާދުވާނެއޭތި

 3. ހަސަނު Reply

  December 10, 2012 at 4:21 pm

  ޖުހާމެންނަށް އަނގަހުޅުވުމުގެ ޖާގަ އެބައޮތްތަ؟؟؟

 4. ަަަައަރީފު އަހުމަދު Reply

  January 21, 2013 at 8:54 pm

  ތިއުޅޭ ހުރިހާ އެމެންވެސް ބޮއި ހަދާއެއްޗެއް!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>